מיניות ומגדר

מה שידוע למעשה מהמחקר:
מסקנות מהמדע הביולוגי, הפסיכולוגי והחברתי

ד"ר פול מק'הוח, ד"ר - ראש המחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, פסיכיאטר מצטיין בעשורים האחרונים, חוקר, פרופסור ומורה.
 ד"ר לורנס מאייר, MB, MS, Ph.D. - מדען במחלקה לפסיכיאטריה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, פרופסור באוניברסיטת מדינת אריזונה, סטטיסטיקאי, אפידמיולוג, מומחה בפיתוח, ניתוח ופרשנות של נתונים ניסויים ותצפיתיים מורכבים בתחום הבריאות והרפואה.

סיכום

בשנת 2016 פרסמו שני מדענים מובילים מאוניברסיטת המחקר ג'ונס הופקינס מאמר המסכם את כל המחקרים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והסוציולוגיים הקיימים בתחום הנטייה המינית וזהות מגדרית. הכותבים, שתומכים בתוקף בשוויון ומתנגדים לאפליה של להט"ב, מקווים שהמידע שנמסר יעצים רופאים, מדענים ואזרחים - כולנו - לטפל בבעיות הבריאות העומדות בפני אוכלוסיות להט"ב בחברה שלנו. 

כמה ממצאי מפתח בדו"ח:

חלק א. השקיה מינית 

• הבנת הנטייה המינית כתכונה מולדת, מוגדרת ביולוגית וקבועה - הרעיון שאנשים "נולדים ככה" - אינה מוצאת אישור במדע. 

• למרות ההוכחות לכך שגורמים ביולוגיים כמו גנים והורמונים קשורים להתנהגות מינית ותשוקה, אין הסבר משכנע לגורמים הביולוגיים לנטייה המינית של האדם. למרות ההבדלים הלא משמעותיים במבני המוח ופעילותם של אנשים הומוסקסואלים והטרוסקסואלים שזוהו כתוצאה ממחקר, נתונים נוירוביולוגיים כאלה אינם מראים אם ההבדלים הללו מולדים או הם תוצאה של גורמים סביבתיים ופסיכולוגיים. 

• מחקרים אורכיים על מתבגרים מראים כי נטייה מינית יכולה להיות משתנה למדי במהלך חייהם של אנשים מסוימים; כפי שהראה מחקר אחד, כ- 80% מהגברים הצעירים המדווחים על כוננים חד מיניים לא חזרו על כך כשהפכו למבוגרים. 

• בהשוואה להטרוסקסואלים, הטרוסקסואלים נוטים פי שניים עד שלוש לחוות התעללות מינית בילדות.

חלק ב ' מיניות, בריאות נפשית ולחץ חברתי 

• בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, תת-אוכלוסיות לא-הטרוסקסואליות נמצאות בסיכון מוגבר למגוון של השפעות מזיקות על הבריאות הכללית והנפשית. 

• הערכת הסיכון להפרעות חרדה בקרב אנשים באוכלוסייה שאינה הטרוסקסואלית גבוהה פי 1,5 בהשוואה לבני אוכלוסייה הטרוסקסואלית; הסיכון להתפתחות דיכאון הוא בערך 2 פעמים, הסיכון להתעללות בסמים הוא 1,5 פעמים והסיכון להתאבדות הוא כמעט 2,5 פעמים. 

• חברים באוכלוסייה טרנסג'נדרית נמצאים גם הם בסיכון גבוה יותר למגוון בעיות בריאות הנפש בהשוואה לבני אוכלוסייה שאינה טרנסג'נדרית. נתונים מדאיגים במיוחד התקבלו על רמת ניסיונות ההתאבדות לאורך חייהם של אנשים טרנסג'נדרים בכל הגילאים, שהם 41% לעומת פחות מ- 5% מכלל האוכלוסייה בארה"ב. 

• על פי עדויות זמינות, גם אם מוגבלות, גורמי לחץ חברתיים, כולל אפליה וסטיגמטיזציה, מגדילים את הסיכון לתוצאות בריאותיות נפשיות לרעה בקרב אוכלוסיות לא הטרוסקסואליות וטרנסג'נדריות. נדרש מחקר אורך איכותי נוסף על מנת להפוך את "מודל הלחץ החברתי" לכלי שימושי להבנת בעיות בריאות הציבור.

חלק ג ' זהות מגדר 

• ההשערה כי זהות מגדרית היא תכונה מולדת קבועה של אדם שאינו תלוי במין הביולוגי (שאדם יכול להיות "גבר תקוע בגוף של אישה" או "אישה תקועה בגוף של גבר") אין שום הוכחות מדעיות. 

• על פי ההערכות האחרונות, כ- 0,6% מהמבוגרים בארה"ב מזדהים עם מין שאינו תואם את המין הביולוגי שלהם. 

• מחקרים השוואתיים על מבנים מוחיים של אנשים טרנסג'נדרים ואנשים שאינם טרנסג'נדרים הראו קשרים חלשים בין מבנה המוח לבין זיהוי בין-מגדרי. מתאם זה אינו מציע כי זיהוי בין-מגדרי תלוי במידה מסוימת בגורמים נוירוביולוגיים. 

• בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, מבוגרים שעברו ניתוח לתיקון מין עדיין יש סיכון מוגבר לבעיות בריאות הנפש. כפי שמחקר אחד הראה, בהשוואה לקבוצת הביקורת, לאנשים שהחליפו יחסי מין נטייה לנסות התאבדות בערך 5 פעמים, והסבירות למות כתוצאה מהתאבדות הייתה בערך 19. 

• ילדים הם מקרה מיוחד בנושא המגדר. רק מיעוט של ילדים עם זהות בין-מגדרית ידבק בה בגיל ההתבגרות והבגרות. 

• אין מעט הוכחות מדעיות לערך הטיפולי של התערבויות שמעכבות גיל ההתבגרות או משנות מאפיינים מיניים משניים של מתבגרים, אם כי חלק מהילדים עשויים לשפר את מצבם הפסיכולוגי, בתנאי שהם יקבלו עידוד ותמיכה בזיהוי חוצה מגדר שלהם. אין שום עדות לכך שיש לעודד אנשים טרנסג'נדרים עם מחשבות או התנהגויות לא טיפוסיות מגדריות.

מבוא

אין זה סביר שיהיו נושאים רבים הדומים למורכבות ולא עקביות עם שאלות הנוגעות לנטייה מינית וזהות מגדרית של אדם. שאלות אלו משפיעות על המחשבות והרגשות הסודיים ביותר שלנו ועוזרות להגדיר את כולם כאדם וכחברה בחברה. הוויכוח סביב סוגיות אתיות הקשורות לנטייה מינית וזהות מגדרית הוא חם, והמשתתפים בהם נוטים להיות אישיים, והבעיות המתאימות ברמה הממלכתית גורמות למחלוקת קשה. משתתפי דיונים, עיתונאים ומחוקקים מציגים לעתים קרובות ראיות מדעיות סמכותיות, ובחדשות, המדיה החברתית ומעגלי התקשורת הרחבים יותר, אנו שומעים לעיתים קרובות הצהרות ש"מדע אומר "על כך.

מאמר זה מציג סקירה שנערכה בקפידה על הסברים מודרניים על מספר רב של תוצאות מדויקות ביותר של מחקרים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים מדעיים הנוגעים לנטייה מינית וזהות מגדרית. אנו רואים כמות גדולה של ספרות מדעית בתחומים שונים. אנו מנסים לקחת בחשבון את מגבלות המחקר ולא להסיק מסקנות מוקדמות שעלולות להוביל לפרשנות יתר של נתונים מדעיים. בשל שפע ההגדרות הסותרות והלא מדויקות בספרות, אנו לא בודקים רק נתונים אמפיריים, אלא גם בוחנים את הבעיות התפיסתיות הבסיסיות. עם זאת, דוח זה אינו מתייחס לסוגיות של מוסר ואתיקה; המיקוד שלנו הוא על מחקר מדעי ועל מה שהם מראים או לא מראים.

בחלק הראשון, נתחיל בניתוח ביקורתי של מושגים כמו הטרוסקסואליות, הומוסקסואליות וביסקסואליות, ונשקול עד כמה הם משקפים מאפיינים אישיים, בלתי משתנים וקשורים ביולוגיים של אדם. יחד עם שאלות אחרות בחלק זה אנו פונים להשערה הרווחת "כאלה נולדים", לפיה לאדם יש נטייה מינית אינהרנטית; אנו מנתחים את האישור להשערה זו בענפים שונים של מדעי הביולוגיה. אנו בוחנים את מקורות היווצרות החשק המיני, את מידת הדחף המיני יכול להשתנות לאורך זמן, ואת הקשיים הכרוכים בהכללת החשק המיני בזהות המינית. על סמך תוצאות מחקרים תאומים ואחרים, אנו מנתחים גורמים גנטיים, סביבתיים והורמונליים. אנו מנתחים גם כמה ממצאים מדעיים המקשרים בין מדעי המוח לבין נטייה מינית.

חלק ב 'מציג ניתוח של מחקר התלות של בעיות בריאותיות בנטייה מינית וזהות מגדרית. בקרב לסביות, הומואים, ביסקסואלים ואנשים טרנסג'נדרים, קיים תמיד סיכון גבוה יותר לבריאות גופנית ונפשית מוחלשת בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. בעיות בריאותיות כאלה כוללות דיכאון, חרדה, שימוש בסמים, והכי מסוכן, מעלות את הסיכון להתאבדות. לדוגמה, בארצות הברית 41% מהאוכלוסיות הטרנסג'נדריות ניסו להתאבד, שהוא גבוה פי עשרה מזה של האוכלוסייה הכללית. אנו - רופאים, מורים ומדענים - מאמינים כי כל הדיונים הנוספים בעבודה זו צריכים להתנהל לאור בעיות בריאות הציבור.

אנו מנתחים גם כמה מהרעיונות שהועלו כדי להסביר את ההבדלים הללו במצב הבריאותי, כולל מודל של לחץ חברתי. השערה זו, לפיה גורמי לחץ כמו סטיגמה ודעות קדומות הם הגורמים לסבל נוסף המאפיין תת-אוכלוסיות אלה, אינו מסביר במלואו את ההבדל ברמות הסיכון.

אם בחלק הראשון מוצג ניתוח של ההנחה כי נטייה מינית נובעת תמיד מסיבות ביולוגיות, אז אחד הסעיפים בחלק III דן בסוגיות דומות ביחס לזהות מגדרית. מגדר ביולוגי (קטגוריות בינאריות של זכר ונקבה) הוא היבט יציב של טבע האדם, אפילו בהתחשב בכך שחלק מהאנשים הסובלים מהפרעות בהתפתחות המינית מראים מאפיינים מיניים כפולים. נהפוך הוא, זהות מגדרית היא מושג סוציו-פסיכולוגי שאין לו הגדרה מדויקת, ורק כמות קטנה של נתונים מדעיים מעידים שמדובר באיכות ביולוגית מולדת, שלא משתנה.

חלק ג 'מנתח גם תיקון מגדר ונתונים על יעילותו כדי להקל על בעיות בריאות הנפש המשפיעות על אנשים רבים המזוהים כאנשים טרנסג'נדרים. בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, אנשים טרנסג'נדרים שהשתנו מינית בניתוח הם בעלי סיכון גבוה לבריאות נפשית לקויה.

דאגה מיוחדת היא סוגיית ההתערבות הרפואית להקצאת מגדר בקרב אנשים שאינם קונפורמיסטים צעירים. יותר ויותר חולים עוברים הליכים המסייעים להם לקבל את המין שהם חשים, ואף טיפול וניתוחים הורמונליים בגיל צעיר. עם זאת, רוב הילדים שזהותם המגדרית אינה תואמת את מגדרם הביולוגי ישנו זהות זו ככל שהם מתבגרים. אנו מודאגים ודואגים מהאכזריות והבלתי הפיכה של התערבויות מסוימות שנדונות בגלוי בחברה וחלות על ילדים.

נטייה מינית וזהות מגדרית לא נותנים את עצמם להסבר תיאורטי פשוט. יש פער עצום בין הביטחון בו תומכים רעיונות לגבי מושגים אלו, לבין מה שנפתח בגישה מדעית מפוכחת. מול מורכבות וחוסר וודאות כאלה עלינו להעריך בצניעות רבה יותר את מה שאנחנו יודעים ומה לא. אנו מכירים בקלות כי יצירה זו אינה ניתוח ממצה של הסוגיות בהן היא מטפלת, ואף איננה אמת מוחלטת. בשום אופן המדע אינו הדרך היחידה להבין את הבעיות המורכבות והרב-גוניות הללו להפליא - ישנם מקורות אחרים לחוכמה וידע, כולל אמנות, דת, פילוסופיה וניסיון חיים. בנוסף, ידע מדעי רבים בתחום זה טרם התייעל. למרות הכל, אנו מקווים כי סקירה זו של הספרות המדעית תסייע בבניית מסגרת משותפת לשיח סביר ונאור בסביבה הפוליטית, המקצועית והמדעית, וכי בעזרתה אנו, כאזרחים מודעים, נוכל לעשות יותר כדי להקל על הסבל ולקדם בריאות ושגשוג האנושות.

חלק א - נטייה מינית

למרות האמונה הרווחת כי נטייה מינית היא תכונה מולדת, בלתי משתנה וביולוגית של אדם, שכולם - הטרוסקסואלים, הומוסקסואלים וביסקסואלים - "נולדים כך", הצהרה זו אינה נתמכת בראיות מדעיות מספקות. למעשה, עצם מושג הנטייה המינית הוא דו-משמעי ביותר; זה יכול להתייחס למאפיינים התנהגותיים, לתחושות משיכה ותחושת זהות. כתוצאה ממחקרים אפידמיולוגיים, נמצא קשר מאוד לא חשוב בין גורמים גנטיים לדחפים והתנהגויות מיניות, אך לא התקבלו נתונים משמעותיים שהצביעו על גנים ספציפיים. יש גם אישורים להשערות אחרות לגבי הגורמים הביולוגיים להתנהגות הומוסקסואלית, משיכה וזהות, למשל, לגבי השפעת ההורמונים על התפתחות תוך רחמית, אולם נתונים אלה מוגבלים מאוד. כתוצאה ממחקרי מוח, נמצאו הבדלים מסוימים בין הומוסקסואלים להטרוסקסואלים, אך לא ניתן היה להוכיח כי ההבדלים הללו הם מולדים, ולא נוצרו תחת השפעת גורמים סביבתיים חיצוניים על מאפיינים פסיכולוגיים ונוירוביולוגיים. נמצא מתאם בין הטרו-מיניות לאחד הגורמים החיצוניים, קרי: הקורבן כתוצאה מהתעללות מינית בילדות, אשר ניתן לראות את השפעתה גם בשכיחות גבוהה יותר של השפעות בריאותיות נפשיות מזיקות בקרב תת-אוכלוסיות של לא-הטרוסקסואלים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. באופן כללי, הנתונים שהתקבלו מצביעים על מידה מסוימת של שונות במודלים של חשק והתנהגות מינית - לעומת הדעה ש"כאלה נולדים ", מה שמפשט שלא לצורך את המורכבות של תופעת המיניות האנושית. 

קרא את החלק הראשון (PDF, עמודים 50)

חלק ב '- מיניות, בריאות הנפש ומתח חברתי

בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, לקבוצות שאינן הטרוסקסואליות וטרנסג'נדריות יש שיעור מוגבר של בעיות נפשיות כמו הפרעות חרדה, דיכאון והתאבדות, כמו גם בעיות התנהגות וחברה, כולל שימוש בסמים ואלימות כלפי בן זוג מיני. ההסבר השכיח ביותר לתופעה זו בספרות המדעית הוא מודל הלחץ החברתי, שלפיו גורמי הלחץ החברתי אליהם עוברים חברי תת-אוכלוסיות אלה - סטיגמה ואפליה - אחראים לתוצאות הבלתי מידתיות לבריאות הנפש. מחקרים מראים שלמרות ההשפעה הברורה של גורמי לחץ חברתיים על הגברת הסיכון להתפתחות מחלות נפש באוכלוסיות אלה, סביר להניח שהם אינם אחראים באופן מלא לחוסר איזון כזה.

קרא את החלק השני  (PDF, עמודים 32)

חלק ג '- זהות מגדרית

מושג המין הביולוגי מוגדר היטב על בסיס התפקידים הבינאריים של גברים ונשים בתהליך ההתרבות. להפך, למושג המגדר אין הגדרה ברורה. הוא משמש בעיקר לתיאור ההתנהגות והמאפיינים הפסיכולוגיים האופייניים בדרך כלל למין מסוים. ישנם אנשים שמזוהים במין שאינו תואם את המין הביולוגי שלהם. הסיבות לזיהוי זה מובנות כיום בצורה לא טובה. עבודות הבוחנות האם לאנשים טרנסג'נדריים יש תכונות או חוויות גופניות מסוימות הדומות למין השני, כמו מבנה מוחי או השפעות הורמונליות טרום לידתיות, אינן משכנעות. דיספוריה מגדרית - תחושת חוסר התאמה בין המין הביולוגי של האדם, ומלווה בהפרעה קלינית קשה או לקות - מטופלים לעיתים אצל מבוגרים עם הורמונים או ניתוחים, אך אין מעט הוכחות מדעיות לכך שלהתערבויות טיפוליות אלה יש השפעה פסיכולוגית מועילה. כפי שמראה המדע, בעיות הזהות המגדרית אצל ילדים בדרך כלל לא נמשכות בגיל ההתבגרות והבגרות, ומיעוט עדויות מדעיות מאשרות את היתרונות הרפואיים של עיכוב גיל ההתבגרות. אנו מודאגים מהנטייה ההולכת וגוברת שילדים עם בעיות זהות מגדרית עוברים למגדר הנבחר שלהם באמצעות פרוצדורות טיפוליות ואז. יש צורך ברור במחקר נוסף בתחום זה.

קרא את החלק השלישי (PDF, עמודים 29)

מסקנה

תוצאות מחקריות מדויקות לשחזור יכולות לעשות כן להשפיע על ההחלטות האישיות שלנו ומודעות עצמית ובו זמנית לעורר שיח חברתי, כולל סכסוכים תרבותיים ופוליטיים. אם המחקר עוסק בנושאים שנויים במחלוקת, חשוב במיוחד לקבל מושג ברור ומוחשי לגבי מה בדיוק מתגלה על ידי המדע ומה לא. בנושאים מורכבים ומורכבים הנוגעים לאופי המיניות האנושית, יש במקרה הטוב הסכמה מדעית ראשונית; הרבה נותר לא ידוע, מכיוון שמיניות היא חלק מורכב מאין כמוהו בחיי אדם, המתנגד לניסיונותינו לזהות את כל היבטיה וללמוד אותם בדיוק רב.

עם זאת, לשאלות שקל יותר לחקור באופן אמפירי, למשל, על רמת ההשפעות השליליות של בריאות הנפש בתת-אוכלוסיות שניתן לזהותן של מיעוטים מיניים, מחקרים עדיין מציעים כמה תשובות ברורות: תת-אוכלוסיות אלה מראות רמה גבוהה יותר של דיכאון, חרדה, שימוש בחומרים והתאבדות לעומת עם האוכלוסייה הכללית. השערה אחת - מודל הלחץ החברתי - טוענת כי סטיגמה, דעות קדומות ואפליה הן הגורמים העיקריים לשיעור מוגבר של בעיות בריאות הנפש עבור תת אוכלוסיות אלה, ולעיתים קרובות הן מצוטטות כדרך להסביר את ההבדל הזה. לדוגמה, אנשים שאינם הטרוסקסואלים ואנשים טרנסג'נדרים נתונים לעיתים קרובות ללחצים ואפליה חברתית, עם זאת, המדע לא הוכיח כי גורמים אלה בלבד קובעים באופן מוחלט, או לפחות בעיקר, את ההבדלים במצבם הבריאותי בין תת אוכלוסיות של אנשים שאינם הטרוסקסואלים וטרנסג'נדרים והאוכלוסייה הכללית. יש צורך במחקר מקיף בתחום זה כדי לבחון את ההשערה של לחץ חברתי והסברים פוטנציאליים אחרים להבדלים במצבו הבריאותי, וכן כדי למצוא דרכים לפתור בעיות בריאות בתת-אוכלוסיות אלה.

כמה מהאמונות הנפוצות ביותר לגבי נטייה מינית, למשל, ההשערה "נולדות ככה" פשוט אינן נתמכות על ידי המדע. בעבודות בנושא זה מתוארים באמת מספר קטן של הבדלים ביולוגיים בין לא-הטרוסקסואלים להטרוסקסואלים, אך הבדלים ביולוגיים אלה אינם מספיקים כדי לחזות נטייה מינית, המהווה את המבחן האולטימטיבי לכל תוצאה מדעית. מההסברים על נטייה מינית שהציע המדע, ההצהרה החזקה ביותר היא כדלקמן: גורמים ביולוגיים מסוימים נוטים במידה מסוימת אנשים מסוימים לנטייה לא-הטרוסקסואלית.

ההנחה ש"אלה נולדים "קשה יותר ליישום זהות מגדרית. במובן מסוים, העובדה שנולדנו עם מין מסוים מאושרת היטב על ידי התבוננות ישירה: הרוב המכריע של הגברים מזוהים כגברים, ורוב הנקבות כנשים. אין דיון בכך שילדים (למעט נדירים מההרמפרודיטים) נולדים ממין ביולוגי זכר או נשי. מינים ביולוגיים ממלאים תפקידים משלימים בהתרבות, ויש מספר הבדלים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים בין המינים בסדר גודל של אוכלוסייה. עם זאת, בעוד שמגדר ביולוגי הוא תכונה אינהרנטית של אדם, זהות מגדרית היא מושג מורכב בהרבה.

כאשר בוחנים פרסומים מדעיים, מסתבר שכמעט שום דבר אינו מובן לחלוטין אם אנו מנסים להסביר מנקודת המבט של הביולוגיה את הסיבות המובילות את חלקם לטעון כי זהותם המגדרית אינה תואמת את מגדרם הביולוגי. באשר לתוצאות שהושגו, לרוב טענות נגדן בהרכבת המדגם, בנוסף, הם אינם לוקחים בחשבון שינויים בזמן ואין להם כוח הסבר. יש צורך במחקר טוב יותר בכדי לקבוע כיצד תוכלו לעזור להפחית את רמת הבעיות בבריאות הנפש ולהגביר את המודעות של המשתתפים לדיון בעניינים עדינים בתחום זה.

עם זאת, למרות אי הוודאות המדעית, התערבויות רדיקליות נקבעות ומבוצעות לחולים שמזהים את עצמם או שמזוהים כטרנסג'נדרים. זה מדאיג במיוחד במקרים בהם ילדים הופכים לחולים כאלה. בדיווחים רשמיים אנו מוצאים מידע על התערבויות רפואיות וכירורגיות מתוכננות עבור ילדים רבים בגיל הפטרוברטלי, חלקם בני שש בלבד, וכן פתרונות טיפוליים אחרים לילדים מגיל שנתיים. אנו מאמינים כי לאיש אין זכות לקבוע את זהותו המגדרית של ילד בן שנתיים. יש לנו ספק לגבי מידת הבנת המדענים מה המשמעות של תחושה מפותחת של המגדר שלהם עבור ילד, אך ללא קשר לכך, אנו מודאגים עמוקות מכך שטיפולים אלה, פרוצדורות טיפוליות וניתוחים לא פרופורציונליים לחומרת הלחץ, אשר צעירים אלה חווים, וממילא הם מוקדמים, מכיוון שרוב הילדים המזהים את מגדרם כהפך המין הביולוגי שלהם, הופכים למבוגרים, מסרבים להזדהות זו. בנוסף, אין מספיק מחקרים אמינים על ההשפעות לטווח הארוך של התערבויות מסוג זה. אנו מפצירים בזהירות בעניין זה.

בדוח זה ניסינו להציג את מערכת המחקרים בצורה כזו שהייתה מובנת לקהל רחב, כולל מומחים וקוראים רגילים. לכל האנשים - מדענים ורופאים, הורים ומורים, מחוקקים ופעילים - הזכות לקבל גישה למידע מדויק על נטייה מינית וזהות מגדרית. למרות הניגודים הרבים ביחס החברה שלנו כלפי חברי קהילת הלהט"בים, שום השקפות פוליטיות או תרבותיות לא צריכות להכשיל את המחקר וההבנה של סוגיות רפואיות וציבוריות רלוונטיות ואת מתן הסיוע לאנשים הסובלים מבעיות בריאות הנפש, ככל הנראה בגלל המיני שלהם זהות.

עבודתנו מציעה כמה כיוונים למחקר עתידי במדעים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים. יש צורך במחקר נוסף כדי לזהות את הגורמים לעלייה ברמות של בעיות נפשיות בתתי אוכלוסיות להט"ב. יש לחדד את מודל הלחץ החברתי, המשמש בעיקר במחקר בנושא זה, וככל הנראה להוסיף אותו השערות אחרות. בנוסף, מאפייני ההתפתחות ושינויים בתשוקות המיניות לאורך החיים, לרוב, אינם מובנים היטב. מחקר אמפירי יכול לעזור לנו להבין טוב יותר את נושאי היחסים, הבריאות המינית ובריאות הנפש.

ביקורת והתמודדות על שני חלקי הפרדיגמה "נולדות ככה" - שתיהן הצהרות על הוודאות הביולוגית וקיבוע הנטייה המינית, וההצהרה הקשורה לעצמאות המין הקבוע במין הביולוגי - מעלה שאלות חשובות לגבי מיניות, התנהגות מינית, מגדר, ואינדיבידואליות וחברתיות. נהנה מנקודת מבט חדשה. חלק מהנושאים הללו הם מעבר לתחום העבודה, אך אלה ששקלנו מציעים כי קיים פער עצום בין מרבית השיח הציבורי לבין מה שהמדע גילה.

מחקר מהורהר ופרשנות יסודית וזהירה של התוצאות יכולים לקדם את הבנתנו בנטייה מינית וזהות מגדרית. יש עדיין הרבה עבודה ושאלות שטרם קיבלו תשובות. ניסינו להכליל ולתאר קבוצה מורכבת של מחקרים מדעיים בכמה מנושאים אלה. אנו מקווים כי דוח זה יסייע להמשיך בדיון פתוח על מיניות וזהות אנושית. אנו מצפים מדוח זה לעורר תגובה ערה, ואנו מברכים על כך.

מקור

2 מחשבות על "מיניות ומגדר"

הוספת תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. Обязательные поля помечены *