Nové kolo šialenstva: študenti si budú môcť zvoliť vlastné pohlavie a rasu bez súhlasu rodičov

Pod zámienkou „ochrany študentov pred šikanovaním a diskrimináciou“ navrhol štát Delaware iniciatívu, ktorá by študentom, počnúc 5om, umožnila „zvoliť si svoje pohlavie a rasu“ bez vedomia a súhlasu svojich rodičov.

Vyhláška 225 vyžaduje, aby školy poskytovali študentom prístup k zariadeniam a činnostiam v súlade s ich „rodovou identitou“ bez ohľadu na pohlavie pri narodení. Patria sem toalety, šatne, tímové športy, kontaktovanie študentov podľa ich výberu atď. Nariadenie neobmedzuje študentov na to, koľkokrát môžu zmeniť svoje pohlavie alebo rasu.

Učitelia, ktorí odmietajú uspokojiť rozmar svojich študentov, budú čeliť disciplinárnemu konaniu vrátane prepustenia. Ak sa rodičia pokúsia nasmerovať svojich potomkov na také biologické skutočnosti, ako je jeho pohlavie a rasa, potom sa ich konanie bude považovať za diskriminačné, represívne a zosmiešňujúce. Ak sa preto pedagógovia domnievajú, že rodičia nebudú podporovať ich deti pri rozhodovaní, majú všetky práva neinformovať ich o tom, čo sa deje.

Po verejnom prerokovaní ministerstvo školstva v Delaware túto iniciatívu schváli alebo zamietne. Podobné nariadenia už boli prijaté v 17 ďalších štátoch s cieľom zakázať akýkoľvek pokus o zásah do „rodovej identity“ a „sexuálnej orientácie“ študentov.

Jedna myšlienka na tému „Nové kolo šialenstva: Študenti si budú môcť zvoliť vlastné pohlavie a rasu bez súhlasu rodičov.“

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Обязательные поля помечены *