Tag Archive: Shemales

Bývalá shemale: transgenderismus - léčitelná duševní porucha

„Pohlaví chirurgové vydělávají $ 1,200,000 ročně. Je jen finančně nerentabilní jít ven a přiznat, že je to neúčinné ... “

Video v angličtině

Dnes, když je móda transgenderismu v moderní společnosti intenzivně propagována, stále více lidí, kteří se zmrzačili nákladnými operacemi, zjistilo, že změna pohlaví je nepřivedla ke štěstí a nevyřešila jejich problémy. Více než 40% z nich se snaží vypořádat účty se životem, ale existují lidé, kteří připouštějí, že se mýlili, vracejí se k biologickému sexu a snaží se varovat ostatní, aby neopakovali svou chybu. Jednou takovou osobou je Walt Heyer, který žije 8 let jako Laura Jensen.

Přečtěte si více »

Advokace promění dospívající v transgender


Stejně jako v případě „sexuální orientace“ je pojem „transgender“ sám o sobě problematický, protože nemá žádný vědecký základ ani shodu mezi aktivisty LGBT. Zároveň není pochyb o tom, že v západních společnostech v posledních letech prudce vzrostla úroveň transgenderových jevů, které popírají biologickou realitu. Pokud v roce 2009 v roce Tavistock Clinic Teenageři 97u se zabývali genderovou dysforií, pak v loňském roce jejich počet činil více než dva tisíce.

Přečtěte si více »