Arhiva oznaka: homoseksualnost

Kandidat psiholoških znanosti Aleksandar Neveev o homoseksualnosti

Ekskluzivni intervju: 

01: 15 - Što znanost i psihijatrija kažu o homoseksualnosti.
13: 50 - Propaganda LGBT mlade ideologije; "Djeca 404"; blogeri.
25: 20 - Kako se odnositi prema LGBT.
30: 15 - "Homofobija" i "latentna homoseksualnost".
33: 00 - Je li istina da su svi ljudi "biseksualci od rođenja"?
38: 20 - Kako postati homoseksualac.
43: 15 - Djeca u istospolnim parovima.
46: 50 - Je li homoseksualnost bolest?
50: 00 - Ženska homoseksualnost.

Pročitajte više »

Homoseksualnost u drevnom svijetu

Sjećanja na dane prošlost
više od razgovarati o sadašnjosti
nego o prošlosti. 

От апологетов однополых отношений нередко можно услышать, что гомосексуализм был нормой в античном мире, особенно в древнем Риме и Греции. На самом же деле миф о «гомосексуальной утопии» в древней Греции популяризировал судимый за содомию Оскар Уайлд, а дошедшие до нас фрагментарные свидетельства в виде античных текстов и произведений искусства указывают скорее на обратное. На протяжении всей истории человечества, гомосексуализм, особенно в пассивной роли, существовал как позорное и маргинальное явление. Лишь в прогнивших цивилизациях, в период их упадка, однополые практики, возможно, получали некоторое распространение, но даже тогда, влечение к представителям своего пола более сильное, нежели к представителям противоположного, считалось выходящим за рамки нормы. Нигде и никогда до нашего времени исключительно гомосексуальные отношения между взрослыми не были санкционированы.

Pročitajte više »

Postoje li homoseksualni nagoni i pedofilija?

PEDOPHILIA - seksualna privlačnost prema djeci, adolescentima.
(Enciklopedija prava, 2015)

Ključni nalazi:


Većina materijala u nastavku objavljena je u analitičkom izvješću. "Retorika homoseksualnog pokreta u svjetlu znanstvenih činjenica", doi:10.12731/978-5-907208-04-9, ISBN 978-5-907208-04-9

Pokret za smanjenje i ukidanje zakonske dobi pristanka rođen je kao sastavni dio homoseksualnog pokreta i vodili su ga homoseksualci. 
U znanstvenoj zajednici, pitanje smanjenja dobnog pristanka i depatologizacije seksualne privlačnosti kod djece u mnogim se slučajevima lobira kao dio LGBT pokreta. 
Među značajnim udjelom homoseksualnih muškaraca, primjećuju se dobne sklonosti s pristranosti u odnosu na dječake i dječake. 
Relativno gledano, broj homoseksualnih zlostavljača djece i učestalost njihovih biljaka deset su puta veći od heteroseksualnih statistika.
Seksualni kontakt u djetinjstvu povećava rizik od naknadnog stvaranja homoseksualne privlačnosti u 3-4 puta. 75% homoseksualaca steklo je svoje prvo seksualno iskustvo kao maloljetnica. 


Pročitajte više »

Demografske posljedice netradicionalnog seksualnog ponašanja

Antisperm protutijela (ASA) - antitijela proizvedena u ljudskom tijelu protiv antigena sperme (Krause 2017: 109). Formiranje ASA jedan je od razloga smanjenja plodnosti ili autoimune neplodnosti: ASA utječu na funkciju spermatozoida, mijenjaju tijek akrosomne ​​reakcije (AR) i prekidaju oplodnju, implantaciju i razvoj embrija (Restrepo 2013) uzrokuju fragmentaciju DNK (Kirilenko 2017). Studije na različitim modelima životinja pokazale su vezu između ASA i degeneracije embrija prije ili nakon implantacije (Krause 2017: 164). Kontracepcijski učinci ASA istražuju se tijekom razvoja imuno kontracepcijskog cjepiva za ljude (Krause 2017: 251), kao i smanjenje i kontrolu populacije divljih životinja (Krause 2017: 268).

Pročitajte više »